Villkor för köp och leverans

För köpet gäller konsumentköplagen (1990:932) och vad som föreskrivs nedan i dessa leverans- och köpvillkor.

Om stenarna

Sten är ett naturmaterial, därav skiljer även marmorering och yta från skiva till skiva. Skillnaderna beror på vilket stenbrott och vilken del i stenbrottet stenarna är hämtade ifrån.

Granit och marmor är stenar med olika fysiska och kemiska egenskaper så som styrkan, uppsugningsförmågan och mineralinnehållet. Granit i allmänhet har en stark struktur och har en jämn yta. Marmor däremot har en mjukare yta som är mer porös. Marmor kräver mer skötsel än granit.

Ansvar för kontrollmätning och ritningar

Du som köpare ansvarar för mätningar och ritningar gjorda av dig eller en annan hantverkare som du har anlitat.

Avbeställning

Du har rätt att avbeställa intill dess att stenskivorna är i tillverkning. När tillverkningen har startat går inte att stoppa den.
Vid avbeställning när skivorna redan är i tillverkning blir du skyldig att betala hela beloppet som står i offerten/orderbekräftelse.

Handpenning

MOG Sten startar arbetet med beställning, tillverkning och leverans av bänkskivan efter det att du har betalat in handpenning.

Ansvar vid leverans

MOG Sten tar fullt ansvar för leveransen.
Du som kund ska kontrollera att varan är i gott skick när du tar emot den. Acceptans av leveransen bekräftas skriftligt av dig som köpare.

Betalning

Betalning sker oftast i två steg.

Första betalning är handpenning för din beställning. Handpenningen ska betalas innan beställningsprocessen har startat och efter att du har skickat oss din bekräftelse av offerten (orderbekräftelse).
Andra betalning (slutbetalningen) sker efter att du har godkänt leveransen. Vi skickar en faktura med restbeloppet att betala (totala fakturabelopp minus handpenning).

Ändringar i beställningen

Du har rätt att ändra i din beställning intill dess att stenskivorna är i tillverkning. När tillverkningen har startat går inte att stoppa och ändra den.

Vid ändringen av beställningen kommer din offert att uppdateras och skickas till dig för bekräftelse som alltid sker skriftligt.

Förutom ändringarna av priset i offerten detta kan innebära tilläggskostnader för ändringar i ritningar och för administration. Leveranstiden kommer också att förskjutas till att starta från och med det datum vi får den nya orderbekräftelsen av dig.

Toleranser vid tillverkning

• Rätvinklighet +/- 2%
• Buktighet +/- 2 %
• Tjocklek +/- 2 mm inom samma leverans. Skivor som möts slipas ihop till samma tjocklek i framkant
• Måttavvikelser på längd +/- 2 mm och bredd +/- 2 mm
• Urtagsmått +/- 2 mm. Placering av urtag/blandarehål +/- 2 mm i längd och bredd
• Överhäng +/- 2 mm

Godkännande av köpvillkor

Vid inbetalning utav handpenning, så accepteras per automatik också köpevillkoren.

Reklamation

Om du vill åberopa att varan eller arbetet är felaktig ska du underrätta oss om felet omgående.

Om vid reklamation visar sig att det inte är fel på varan eller arbetet har vi rätt till ersättning för de undersökningskostnader som orsakas av reklamationen.

MOG Sten är inte ansvarig för försämring som uppkommit genom normal förslitning av stenskivorna, försummad eller felaktig skötsel, att varan använts till annat än den är avsedd för, att stenskivorna har blivit utsatta för övervåld eller att montering har blivit uppförd på ett felaktigt sätt av någon annan än vår personal.

Stäng meny